نویسنده = مهناز رفیعی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود کارایی در چندپردازنده ای ها با استفاده از سه مرحله مهاجرت ناپیوسته جهت نگاشت برخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

اکرم رضا؛ مهناز رفیعی