نویسنده = �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق دامنه بدون نظارت با واگرایی برگمن و طبقه‌بند انطباقی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 27-42

مژده زندی فر؛ جعفر طهمورث نژاد