نویسنده = �������� ������������������������ ������
تعداد مقالات: 2
2. Estimation of Ear Parameters Applicable to Otoplasty Surgery

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 36-45

Ali Fahmi Jafargholkhanloo؛ Mousa Shamsi