نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مدل زمانبندی مقاوم در برابر اشکال در کاربرد مبتنی بر مه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 100-115

احمد شریف؛ محسن نیک رأی؛ علی شهیدی نژاد