نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. جایگذاری انفجارآگاه جهت بهبود فرایند تجمیع ماشین مجازی در محیط ابری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-14

سمیه رحمانی؛ وحید خواجه وند؛ محسن ترابیان