نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. حذف داده های تکراری برون سپاری شده ابری و حفظ محرمانگی آنها با استفاده از روش رمزگذاری مبتنی بر هویت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-15

شقایق بختیاری چهل چشمه؛ سپیده رمضانی بروجنی؛ شهرام حیدریان