نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه یک مدل انتشار بدافزار در شبکه های کامپیوتری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 140-150

زهره دادی؛ الهام عنایتی