نویسنده = عبداله چاله چاله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی تعیین حالات روحی از روی متون با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

بهاره گلستانی فر؛ عبداله چاله چاله