نویسنده = �������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص پایلوت برای روش‌های تخمین کانال با استفاده از سنجش فشرده در سیستم‌های MIMO انبوه

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 63-71

عباس اکبرپور کاسگری؛ مهرداد اردبیلی پور