نویسنده = �������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. یاگیری توابع عضویت برای کاوش قوانین انجمنی فازی با استفاده از اتوماتای یادگیر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 148-162

زهره اناری؛ عبدالرضا حاتم لو؛ محمد مصدری