نویسنده = Afary�� Ali Reza
تعداد مقالات: 1
1. A Hybrid Statistical IHS Image Fusion Method

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 29-40

Ali Reza Afary؛ Mohammad Javad Valdan Zoej؛ Hassan Emami