نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options by Watercycle Algorithm

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 28-34

مانی آشوری؛ سید مهدی حسینی