نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه فرایندی جهت یکپارچه‌سازی و تشخیص تکرار برای بهبود کیفیت داده‌ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 109-120

نیلوفر ملامحمد؛ نگین دانشپور