نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی پاسخ‌ها در سیستم پرسش و پاسخ با استفاده از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 83-92

یعقوب قنبری؛ شهرام گلزاری؛ Shyamala Doraisamy