نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. جایگذاری انفجارآگاه جهت بهبود فرایند تجمیع ماشین مجازی در محیط ابری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-14

سمیه رحمانی؛ وحید خواجه وند؛ محسن ترابیان