نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب ویژگی چندبرچسبی با استفاده از الگوریتم بهینه ساز جمعیت رقابتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 56-69

حمید بیاتی؛ محمدباقر دولتشاهی؛ محسن پنیری


2. الگوریتم جستجوی گرانشی با همسایگی نزدیکترین-بهتر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 10-19

محمدباقر دولتشاهی؛ ولی درهمی؛ حسین نظام آبادی پور